Đàn ông có buồn khi chia tay không?

Phải chia tay mối tình đã gắn bó với mình thì chẳng ai là không đau khổ. Nhưng liệu rằng đàn ông có buồn khi chia tay không? Họ có đau khổ, dằn…